»Từ khóa: thong tin han quoc

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc là một tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ Hàn Quốc với mục tiêu quảng bá và thúc đẩy văn hóa Hàn Quốc. Đây cũng được coi là một cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam và cũng là nơi để giao lưu văn

2019-11-11T16:43:29+07:0003/12/16|Danh mục: Góc chia sẻ|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam