Bản quyền

Các bài viết của HALO Education – www.halo.edu.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra kiện tụng, tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có đôi lời nhắn nhủ đến bản quyền nội dung tại www.halo.edu.vn nếu bạn có nhu cầu đăng tải tại website khác.

Quy định về chia sẻ bài viết

  1. HALO giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại Halo.edu.vn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Halo.edu.vn vào các mục đích có tính thương mại như in ấn, lưu hành ấn phẩm cho nhân viên hoặc khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu từ để tránh nhầm lẫn cho độc giả.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải ghi rõ ràng: Nguồn bài viết từ Halo.edu.vn

Việc tuân thủ và thực hiện các quy tắc trên đều dựa vào sự thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Halo.edu.vn

Thân ái !!!