Quy định và sửa đổi về cấp giấy phép nhập cư cho nhà đầu tư tại Síp

by HALO Education

Tiêu chí cấp Giấy phép nhập cư trong phạm vi thủ tục cấp tốc đối với người nộp đơn là công dân nước thứ ba và đầu tư vào Síp
Sửa đổi lần thứ 4, tháng 5 năm 2023

1. Khung Pháp Lý

1.1. Theo quy định của Quy định 6(2) của Quy định về người nước ngoài và nhập cư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi thông báo cho Hội đồng Bộ trưởng, đã quyết định cấp Giấy phép nhập cư cho người nộp đơn nước thứ ba trong trường hợp đầu tư đáp ứng yêu cầu của Chính sách này.

1.2. Người nộp đơn phải đáp ứng một trong các tiêu chí đầu tư tại Đoạn 2.1, cũng như các tiêu chí chất lượng trong Đoạn 3 dưới đây.

Cần lưu ý rằng số tiền được sử dụng cho khoản đầu tư phải được chứng minh là đã được chuyển đến Síp từ nước ngoài, từ tài khoản ngân hàng của người nộp đơn hoặc/và vợ/chồng của họ, miễn là vợ/chồng sẽ được đưa vào làm người phụ thuộc trong đơn đăng ký. Số tiền đầu tư phải được thanh toán từ tài khoản ngân hàng của người nộp đơn vào tài khoản của người bán tại một tổ chức tài chính ở Síp.

2. Tiêu Chí Đầu Tư

2.1 Người nộp đơn phải đầu tư ít nhất €300.000 vào một trong các loại đầu tư sau:

(A) Đầu tư vào nhà/căn hộ:

Mua nhà hoặc căn hộ từ một công ty phát triển, phải là lần bán đầu tiên trị giá ít nhất 300.000 Euro (cộng VAT).

(B) Đầu tư vào bất động sản (không bao gồm nhà ở/căn hộ):

Mua các loại bất động sản khác như văn phòng, cửa hàng, khách sạn hoặc các dự án phát triển bất động sản liên quan hoặc kết hợp chúng với tổng giá trị là 300.000 Euro. Việc mua hàng này có thể là kết quả của việc bán lại.

(C) Đầu tư vào vốn cổ phần của Công ty Síp, với các hoạt động kinh doanh và nhân sự tại Cộng hòa Síp:

Khoản đầu tư ban đầu trị giá €300.000 vào vốn cổ phần của một công ty mới đăng ký tại Cộng hòa Síp hoặc tăng vốn cổ phần trị giá €300.000 của một công ty hiện có đã đăng ký tại Cộng hòa Síp, có trụ sở và hoạt động tại Cộng hòa Síp và có sự hiện diện thực tế đã được chứng minh ở Síp và tuyển dụng ít nhất năm (5) người.

(D) Đầu tư vào các đơn vị của Tổ chức Đầu tư Tập thể Síp (các hình thức AIF, AIFLNP, RAIF):

Khoản đầu tư trị giá €300.000 vào các đơn vị của Tổ chức Đầu tư Tập thể Síp, các khoản đầu tư này sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Síp.

Cần lưu ý rằng bất kỳ sự chuyển nhượng nào của người có Giấy phép Nhập cư khỏi khoản đầu tư mà họ đã thực hiện mà không thay thế ngay bằng một khoản khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn phải đáp ứng các điều kiện quy định trong thủ tục hiện tại, sẽ dẫn đến việc hủy bỏ. của Giấy phép nhập cư dựa trên quy định tại Quy định 6 của Quy định về người nước ngoài và nhập cư.

2.2 Người nộp đơn, ngoài khoản đầu tư theo Đoạn 2.1 ở trên, phải chứng minh rằng mình có thu nhập cá nhân hàng năm an toàn ít nhất là 50.000 Euro. Thu nhập hàng năm này tăng thêm €15.000 cho vợ/chồng của họ và thêm €10.000 cho mỗi đứa con nhỏ phụ thuộc của vợ/chồng họ. Thu nhập này phải xuất phát từ nước ngoài và có thể bao gồm tiền lương, tiền công, lương hưu, cổ tức từ cổ phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng, tiền thuê nhà, v.v., chỉ có thể được chứng minh thông qua tờ khai thuế từ quốc gia mà người đó khai thuế, trong trường hợp người đó người nộp đơn chọn đầu tư như Mục 2.1 (A). Khi tính tổng thu nhập, thu nhập của vợ/chồng cũng có thể được tính đến.

Trong trường hợp người nộp đơn chọn đầu tư theo Mục 2.1.(B), 2.1.(C) hoặc 2.1.(D), tổng thu nhập của anh ta hoặc một phần trong số đó cũng có thể đến từ các nguồn đến từ các hoạt động trong Cộng hòa.

3. Tiêu Chí Chất Lượng

3.1 Người nộp đơn và vợ/chồng của họ phải cung cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp trong sạch từ quốc gia xuất xứ và quốc gia cư trú của họ, nếu khác nhau, và nói chung, họ không được gây ra mối đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào đối với trật tự công cộng hoặc an ninh công cộng ở Síp .

3.2 Người nộp đơn và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ phải nộp giấy chứng nhận hợp đồng bảo hiểm y tế về chăm sóc y tế bao gồm chăm sóc nội trú và ngoại trú.

3.3 Người nộp đơn và vợ/chồng của họ phải xác nhận rằng họ không có ý định đảm nhận bất kỳ hình thức làm việc nào tại Cộng hòa, ngoại trừ công việc của họ với tư cách là Giám đốc trong Công ty mà họ đã chọn đầu tư theo chính sách này.
3.4 Trong trường hợp khoản đầu tư không liên quan đến vốn cổ phần của công ty, người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng của họ được phép trở thành cổ đông trong các công ty đăng ký tại Síp. Thu nhập từ cổ tức có được từ các công ty đó có thể không được coi là trở ngại cho mục đích xin Giấy phép Nhập cư. Ở những công ty như vậy, họ cũng có thể giữ chức vụ Giám đốc không lương.
3.5 Trong trường hợp người nộp đơn chọn đầu tư theo Đoạn 2.1.(B), 2.1.(C) hoặc 2.1.(D), người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về chỗ ở tại Cộng hòa (ví dụ: quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán và bằng chứng thanh toán tài sản hoặc hợp đồng thuê nhà).

Trong trường hợp người nộp đơn lựa chọn đầu tư theo Đoạn 2.1.(A), nhưng số phòng ngủ của bất động sản đầu tư không thể đáp ứng được nhu cầu của các thành viên phụ thuộc trong gia đình mình thì phải chỉ ra một hoặc nhiều tài sản khác sẽ phục vụ nhu cầu của người nộp đơn. là nơi cư trú của những cá nhân này (ví dụ: quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán và bằng chứng thanh toán tài sản hoặc hợp đồng cho thuê).

4. Yếu Tố Pháp Luật

4.1 Đầu tư vào nhà/căn hộ hoặc bất động sản khác:

Người nộp đơn phải nộp cùng với đơn của mình giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán đứng tên người đó và/hoặc tên của vợ/chồng đã được chính thức nộp tại Sở Đất đai và Khảo sát đối với một ngôi nhà hoặc bất kỳ căn nhà nào. bất động sản khác. Tổng giá trị thị trường ít nhất là 300.000 Euro (cộng VAT, nếu có) và biên lai thanh toán chính thức phải ít nhất 300.000 Euro (không bao gồm VAT), bất kể ngày giao tài sản.

Cần lưu ý rằng khi nộp đơn, phải cung cấp bằng chứng cho thấy tiền đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài và không phải là kết quả của việc vay trong nước (chuyển tiền, biên lai thanh toán thẻ nước ngoài, chứng chỉ ngân hàng) và phải được liên kết với các khoản đầu tư tương ứng. Giá trị còn lại của khoản đầu tư phải được hoàn trả vào tài khoản của người bán tại tổ chức tài chính Síp.

Cần nhấn mạnh rằng việc mua bất động sản sẽ được chấp nhận ngay cả khi nó được thực hiện dưới danh nghĩa pháp nhân, với điều kiện người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng là cổ đông duy nhất hoặc chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng và pháp nhân này là được thành lập hợp pháp tại Cộng hòa hoặc tại bất kỳ quốc gia thành viên nào khác của Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Để thực hiện các quy định tại Khoản 2 về việc mua nhà/căn hộ, quy định:

(a) Người nộp đơn có thể mua tối đa hai (2) đơn vị nhà ở (căn hộ hoặc nhà ở), với điều kiện tổng giá trị thị trường đáp ứng các quy định tại Đoạn 4.1 ở trên. Điều kiện trên cũng áp dụng cho các cặp đôi.

(b) Việc mua bán nói trên phải liên quan đến nhà ở được bán lần đầu tiên bởi một công ty phát triển, trừ khi việc mua bán diễn ra trước ngày 05/07/2013. Các hợp đồng mua bán liên quan đến việc bán lại nhà ở đã được nộp cho Sở Địa chính và Khảo sát trước ngày 05/07/2013 (ngày nộp hợp đồng mua bán sẽ được Sở xác nhận) sẽ được chấp nhận cho mục đích của hợp đồng mua bán này. chính sách.

Cần lưu ý rằng các tài sản không cần phải được mua từ cùng một công ty phát triển.

Trong trường hợp hợp đồng mua bán đã được ký kết hoặc quyền sở hữu đã được cấp hơn một năm sau khi nộp đơn, người nộp đơn phải kèm theo Giấy chứng nhận Khám xét Bất động sản gần đây của Bộ Đất đai và Khảo sát trong đơn đăng ký của họ.

Trong trường hợp giấy tờ mua bán đã được ký hoặc quyền sở hữu tài sản đã được cấp trong khoảng thời gian vượt quá một năm kể từ ngày nộp đơn, người nộp đơn phải nộp cùng với đơn đăng ký Giấy chứng nhận khảo sát bất động sản gần đây nhất của Đất. Phòng đăng ký

4.2 Đầu tư vào vốn cổ phần của Công ty Síp, với hoạt động kinh doanh và nhân sự tại Cộng hòa Síp:

Vì mục đích của chính sách này, người nộp đơn phải thực hiện tổng mức đầu tư có giá trị tối thiểu là €300.000, sự hiện diện thực tế của công ty tại Cộng hòa và việc làm của ít nhất năm (5) nhân viên. Trong trường hợp này cần có các tài liệu sau:

Giấy chứng nhận cổ đông và Giấy chứng nhận thành lập của Cơ quan đăng ký công ty và Người quản lý chính thức
Hồ sơ kinh doanh của công ty bao gồm các mục tiêu kinh doanh, v.v.
Bằng chứng thanh toán (ví dụ: chuyển tiền)
Bằng chứng liên quan đến nhân sự do công ty tuyển dụng do Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội cấp.
4.3 Đầu tư vào các đơn vị của Tổ chức Đầu tư Tập thể Síp (các hình thức AIF, AIFLNP, RAIF):

Vì mục đích của chính sách này, người nộp đơn phải thực hiện tổng mức đầu tư có giá trị tối thiểu là 300.000 Euro vào các đơn vị đầu tư và nộp các tài liệu sau:

Tiêu đề hoặc bằng chứng khác của các đơn vị đã mua
Bằng chứng thanh toán (ví dụ: chuyển tiền)
Xác nhận của CySEC về việc thành lập Quỹ
Biên bản ghi nhớ của quỹ hoặc quỹ đầu tư

5. THUỘC Người Phụ Thuộc

5.1 Giấy phép nhập cư được cấp cho người nộp đơn và bao gồm vợ/chồng và con cái của họ dưới 18 tuổi với tư cách là người phụ thuộc.

Hai Giấy phép Nhập cư riêng biệt có thể được cấp cho mỗi người phối ngẫu, nếu muốn, với điều kiện là nộp đơn riêng và thanh toán phí liên quan mà không yêu cầu người phối ngẫu kia phải đáp ứng các tiêu chí của chính sách này.

Cần lưu ý rằng, nếu vì bất kỳ lý do gì mà Giấy phép nhập cư cấp cho nhà đầu tư bị hủy bỏ, điều này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ Giấy phép của vợ/chồng dựa trên quy định tại Quy định 6 của Quy định về người nước ngoài và nhập cư.

5.2 Con cái chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 18 đến 25, đã chứng minh rằng họ là sinh viên đại học ở nước ngoài vào ngày nộp đơn và phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn, có thể nộp đơn xin Giấy phép nhập cư riêng biệt với khoản thanh toán là khoản phí liên quan. Trong trường hợp như vậy, cha hoặc mẹ và/hoặc cả cha lẫn mẹ phải nộp thêm thu nhập hàng năm là 10.000 Euro cho mỗi đứa trẻ phụ thuộc đó.

Nếu trẻ em muốn học tại bất kỳ Cơ sở giáo dục đại học nào ở Cộng hòa, chúng phải nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Cộng hòa với tư cách là sinh viên thông qua Tổ chức này, theo quy định của pháp luật liên quan (Chỉ thị EU) . Sau khi hoàn thành việc học tại Cộng hòa, họ sẽ có thể tự nộp đơn xin Giấy phép Nhập cư, như đã đề cập ở trên với việc thanh toán các khoản phí liên quan, bất kể tuổi tác và với điều kiện cha mẹ phải xuất trình thêm thu nhập hàng năm. €10.000 cho mỗi đứa trẻ như vậy.

Giấy phép được đề cập vẫn có hiệu lực ngay cả khi chủ sở hữu đã trên 25 tuổi và ngay cả khi họ không còn độc thân và/hoặc đang là sinh viên và/hoặc phụ thuộc tài chính vào cha mẹ. Cần lưu ý rằng vợ/chồng hoặc con chưa đủ tuổi tương lai của họ không thể được coi là người phụ thuộc vào Giấy phép này. Điều quan trọng cần đề cập là, nếu vì bất kỳ lý do gì mà Giấy phép Nhập cư cấp cho nhà đầu tư/cha mẹ bị hủy bỏ, điều này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ Giấy phép của trẻ, dựa trên các quy định tại Quy định 6 của Quy định về Người nước ngoài và Nhập cư.

6. Tư Giá Trị Cao Hơn Để Bao Gồm Con Cái Đã Trưởng Thành

Giấy phép nhập cư cũng có thể được cấp cho con cái của người nộp đơn trên 18 tuổi, không phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn, dựa trên khoản đầu tư có giá trị cao hơn. Điều này tuân theo các quy định tại Khoản 2, như được nêu dưới đây:

Giá trị thị trường của khoản đầu tư €300.000 phải được nhân với số lượng trẻ em trưởng thành kêu gọi cùng một khoản đầu tư nhằm mục đích xin Giấy phép Nhập cư. Ví dụ, trong trường hợp người nộp đơn có một đứa con đã trưởng thành thì anh ấy/cô ấy nên đầu tư trị giá €600.000, nếu anh ấy/cô ấy có hai đứa con đã trưởng thành thì giá trị của khoản đầu tư sẽ lên tới €900.000, v.v.

Trong trường hợp khoản đầu tư liên quan đến việc mua bất động sản, như được định nghĩa tại Đoạn 2.1.(A) và 2.1.(B), phải nộp bằng chứng thanh toán ít nhất 66% giá trị thị trường của bất động sản khi nộp đơn.

Trong những trường hợp như vậy, mỗi người con trưởng thành sẽ có thể chứng minh rằng họ có sẵn thu nhập hàng năm đảm bảo ít nhất là 50.000 €. Số tiền này tăng thêm 15.000 € cho vợ/chồng của họ và thêm 10.000 € cho mỗi đứa trẻ chưa đủ tuổi phụ thuộc, như nêu tại Đoạn 2.2. Hơn nữa, khoản đầu tư có thể được thực hiện chung dưới tên của người nộp đơn và người con trưởng thành hoặc chỉ đứng tên của người nộp đơn.

Cần lưu ý rằng nếu số phòng ngủ của bất động sản đầu tư không đủ chỗ cho các thành viên phụ thuộc của nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải chỉ định một hoặc nhiều tài sản khác là nơi ở của những cá nhân này (ví dụ: bằng chứng về quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán và bằng chứng thanh toán tài sản, hoặc hợp đồng thuê nhà).

7. Thủ Tục Nộp Hồ Sơ Và Kiểm Tra

Các đơn đăng ký kèm theo các tài liệu cần thiết phải được nộp trực tiếp cho Cục Đăng ký Dân sự và Di cư (CRMD) hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền, sau khi sắp xếp một cuộc hẹn hoặc theo bất kỳ cách nào khác được quyết định. Một khoản phí €500 được tính khi nộp đơn đăng ký, cũng như một khoản phí €70 cho mỗi người có tên trong đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (ARC), nếu nó chưa tồn tại.

Hồ sơ nộp thông qua người đại diện được ủy quyền phải kèm theo thư ủy quyền có chứng thực có chữ ký của người nộp đơn và nêu rõ thông tin chi tiết, địa chỉ đầy đủ và số điện thoại liên lạc của người đại diện.

Đơn đăng ký sẽ được CRMD xử lý theo thủ tục cấp tốc và sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông qua Thư ký Thường trực của Bộ Nội vụ.

8. Thời Gian Xét Duyệt

Nếu tất cả các tiêu chí chính sách được đáp ứng và không có mối lo ngại nào liên quan đến hồ sơ tội phạm, trật tự công cộng hoặc các vấn đề an ninh công cộng của người nộp đơn, đơn sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ để xem xét và quyết định.

Thời gian thẩm định ước tính cho đơn đăng ký, bắt đầu từ ngày nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ, là khoảng hai (2) tháng.

9. Mẫu Đơn Đăng Ký

Các mẫu đơn này có sẵn dưới dạng điện tử trên trang web của Cục Đăng ký Dân sự và Di trú và bao gồm:
Đơn đăng ký (MIP1)

Danh sách kiểm tra các tài liệu được gửi cùng với đơn đăng ký
Danh sách hồ sơ nộp kèm hồ sơ cho con em đi du học
Bản khai có tuyên thệ hoặc Tuyên bố chính thức về thu nhập hàng năm của người nộp đơn,
Tuyên bố chính thức về việc xác nhận người nộp đơn không có việc làm, ngoại trừ việc họ làm Giám đốc trong một Công ty mà họ đã chọn đầu tư theo các quy định của chính sách này.

Tất cả các tài liệu hỗ trợ được gửi trong đơn đăng ký phải được dịch chính thức và chứng nhận hợp lệ.

10. Cơ Chế Giám Sát Việc Tuân Thủ Các Tiêu Chí Và Duy Trì Đầu Tư

Kể từ ngày nhận được Giấy phép Nhập cư, người nộp đơn có nghĩa vụ cung cấp cho Cục Đăng ký và Di cư Dân sự hàng năm bằng chứng về việc duy trì khoản đầu tư, thu nhập cần thiết cho bản thân và gia đình cũng như bằng chứng có bảo hiểm y tế. giấy chứng nhận hợp đồng nếu họ không còn được hưởng lợi từ GESY. Ngoài ra, người nộp đơn và các thành viên trưởng thành trong gia đình của họ hàng năm phải cung cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp trong sạch từ quốc gia xuất xứ và quốc gia cư trú của họ.

Người giữ Giấy phép Nhập cư không chứng minh được những điều trên sẽ dẫn đến việc hủy bỏ Giấy phép Nhập cư của họ và các thành viên trong gia đình họ, theo quy định của Quy định 6 của Quy định về Người nước ngoài và Nhập cư.

HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH SỬA ĐỔI
Chính sách này có hiệu lực từ ngày 05/02/2023

THÔNG TIN BỔ SUNG VÀ GIẢI THÍCH

Làm rõ quan trọng về việc sửa đổi lần thứ 4 các tiêu chí cấp giấy phép nhập cư trong phạm vi thủ tục cấp tốc đối với người nộp đơn là công dân nước thứ ba và đầu tư vào Síp

Về việc sửa đổi lần thứ 4 các tiêu chí cấp Giấy phép nhập cư trong phạm vi thủ tục cấp tốc đối với người nộp đơn là công dân nước thứ ba và đầu tư vào Síp, có hiệu lực từ ngày 02/05/2023, các điểm sau được làm rõ:

Đoạn 1.2:
Tiền từ nước ngoài sẽ được sử dụng để đầu tư cũng có thể được chuyển đến Síp từ tài khoản ngân hàng của công ty, trong đó người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng của họ là cổ đông duy nhất, miễn là có cổ đông trong đơn đăng ký. Điều tương tự cũng áp dụng cho số tiền giá trị khoản đầu tư được thanh toán vào tài khoản của người bán tại tổ chức tài chính Síp.

Đoạn 2.2:
Thu nhập hàng năm của người nộp đơn có thể được chứng minh thông qua tờ khai thuế từ quốc gia nơi người đó khai báo cư trú thuế hoặc thông qua chứng chỉ chính thức từ Kế toán viên được chứng nhận độc lập.

Đoạn 10:
Về cơ chế giám sát việc tuân thủ các tiêu chí và duy trì đầu tư, yêu cầu nộp bằng chứng hàng năm cho thấy người nộp đơn duy trì thu nhập được xác định cho bản thân và các thành viên trong gia đình được bãi bỏ.
Người nộp đơn và các thành viên trưởng thành trong gia đình họ có nghĩa vụ nộp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp trong sạch từ quốc gia xuất xứ và quốc gia cư trú của họ ba năm một lần, thay vì hàng năm. Yêu cầu người nộp đơn cung cấp bằng chứng về việc duy trì khoản đầu tư của mình hàng năm cũng như việc người nộp đơn và các thành viên gia đình của họ là người có giấy chứng nhận bảo hiểm y tế trong trường hợp họ không còn tiếp tục là người thụ hưởng của GESY, vẫn hợp lệ.

Thời hạn của giấy phép nhập cư

Quyền cư trú của những giấy phép đó có giá trị vô hạn đối với người nắm giữ và những người phụ thuộc trưởng thành của người đó. Tuy nhiên, giấy phép cư trú (thẻ) có thời hạn sử dụng là 10 năm kể từ ngày cấp và phải được thay thế khi hết hạn.
Giấy phép cư trú được cấp cho người phụ thuộc chưa đủ tuổi có giá trị đến 18 tuổi.

Hành động bắt buộc sau khi được phê duyệt
Giấy phép nhập cư sẽ hết hiệu lực nếu người quan tâm và người phụ thuộc của họ không thể cư trú tại Síp trong vòng một năm kể từ khi đơn được chấp thuận, trong trường hợp họ đang cư trú bên ngoài Síp.

Mất quyền thường trú
Giấy phép nhập cư sẽ hết hiệu lực nếu người quan tâm và người phụ thuộc của họ có được nơi thường trú ở nước ngoài hoặc vắng mặt ở Síp trong thời gian hai năm.

Nguồn: moi.gov.cy

You may also like

Leave a Comment

HALO hoạt động chính trong các lĩnh vực như tư vấn du học, tư vấn định cư, đào tạo ngoại ngữ, xin Visa, cung cấp nhân sự chất lượng cho các tổ chức essay writing trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu.

Quan tâm nhiều

©2015 Halo Education. All Right Reserved. Designed and Developed by Du học HALO