Visa Ưu đãi thuế NHR Bồ Đào Nha

by HALO Education

Chương trình Cư trú Không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha là một chương trình ưu đãi thuế được thiết kế để thu hút các cá nhân và chuyên gia có giá trị ròng cao trở thành đối tượng nộp thuế ở Bồ Đào Nha. Chương trình này mang lại lợi ích đáng kể về thuế cho các cá nhân đủ điều kiện trong thời gian 10 năm.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình NHR, người nộp đơn phải không phải là cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha trong 5 năm qua. Sau khi được phê duyệt, bạn có thể được hưởng những lợi ích sau:

– Miễn hầu hết thu nhập từ nguồn nước ngoài: Thu nhập được tạo ra từ một số nguồn nước ngoài nhất định, chẳng hạn như lương hưu, cổ tức, tiền bản quyền và lãi vốn, có thể được miễn thuế Bồ Đào Nha.

– Giảm thuế suất cố định đối với thu nhập từ việc làm: Những cá nhân đủ điều kiện làm việc trong các hoạt động có giá trị gia tăng cao có thể được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập cố định là 20% thay vì mức thuế lũy tiến thông thường lên tới 48%.

– Miễn thuế đối với một số ngành nghề: Đối với một số ngành nghề được coi là có giá trị văn hóa, nghệ thuật hoặc khoa học cao thì có khả năng được miễn thuế thu nhập 50%.

– Miễn thuế tài sản: Thuế tài sản không áp dụng đối với tài sản có nguồn gốc nước ngoài trong 10 năm đầu cư trú.

– Không đánh thuế hai lần: Bồ Đào Nha có các hiệp định đánh thuế hai lần với nhiều quốc gia, giúp tránh đánh thuế hai lần đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài.

Quyền lợi của người sở hữu Visa NHR Bồ Đào Nha

– Một trong những lợi ích chính của chương trình NHR là chế độ thuế hấp dẫn mà nó mang lại. Người cư trú không thường xuyên có thể được hưởng lợi từ mức thuế suất thuế thu nhập cố định là 20% đối với việc làm đủ điều kiện và thu nhập tự doanh có được từ các hoạt động có giá trị gia tăng cao. Một số loại thu nhập từ nước ngoài thậm chí có thể được miễn thuế Bồ Đào Nha.

– Theo chương trình NHR, thu nhập từ nguồn nước ngoài như lương hưu, thu nhập cho thuê và lãi vốn có thể được miễn thuế Bồ Đào Nha trong thời gian 10 năm. Điều này có thể giúp tiết kiệm đáng kể thuế cho người về hưu hoặc cá nhân có thu nhập từ nước ngoài.

– Đối với các cá nhân tham gia vào một số ngành nghề có giá trị gia tăng cao, chẳng hạn như kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu và chuyên gia CNTT, có khả năng được giảm thuế suất hoặc thậm chí miễn thuế đối với thu nhập từ việc làm hoặc tư doanh . Điều này có thể khiến Bồ Đào Nha trở thành điểm đến hấp dẫn cho các chuyên gia lành nghề muốn giảm bớt gánh nặng thuế.

– Bồ Đào Nha không có bất kỳ thuế tài sản hoặc thuế thừa kế nào. Điều này có nghĩa là những người cư trú không thường xuyên có thể được hưởng lợi khi không phải đóng các loại thuế này, dẫn đến khả năng tiết kiệm được trong việc chuyển nhượng và duy trì của cải.

– Bồ Đào Nha có mạng lưới hiệp ước đánh thuế hai lần rộng khắp với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Bằng cách trở thành cư dân không thường xuyên, các cá nhân có thể được hưởng lợi từ các hiệp ước này, điều này có thể mang lại lợi thế về thuế bổ sung bằng cách tránh đánh thuế hai lần đối với thu nhập được tạo ra ở nhiều khu vực pháp lý.

– Bồ Đào Nha mang lại cuộc sống chất lượng cao với khí hậu dễ chịu, những bãi biển đẹp, chi phí sinh hoạt phải chăng, hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyệt vời và di sản văn hóa phong phú. Chương trình NHR cho phép các cá nhân được hưởng những lợi ích này đồng thời được hưởng lợi từ những lợi thế về thuế hấp dẫn mà nó mang lại.

Điều kiện tham gia chương trình visa ưu đãi thuế Bồ Đào Nha

Để đăng ký chương trình NHR, người ta cần đăng ký làm cư dân ở Bồ Đào Nha và cung cấp tài liệu hỗ trợ, bao gồm bằng chứng về việc không cư trú ở Bồ Đào Nha trong 5 năm qua và bằng chứng về trình độ chuyên môn hoặc các hoạt động có giá trị cao. Quá trình đăng ký thường mất vài tháng và sau khi được phê duyệt, các lợi ích sẽ được áp dụng trong 10 năm liên tiếp.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Cư trú không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha, các cá nhân phải tuân thủ các điều kiện sau:

– Được phân loại là đối tượng cư trú thuế ở Bồ Đào Nha: Để được coi là đối tượng cư trú thuế ở Bồ Đào Nha, bạn phải cư trú ở quốc gia này ít nhất 183 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng hoặc có tài sản được coi là nơi ở thường xuyên của bạn .

– Chưa được coi là cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha trong 5 năm qua: Người nộp đơn không được cư trú ở Bồ Đào Nha vì mục đích đóng thuế trong bất kỳ năm nào trong 5 năm trước khi đăng ký chương trình NHR.

– Đăng ký làm đối tượng cư trú thuế tại Bồ Đào Nha: Các cá nhân tham gia chương trình NHR phải đăng ký chính thức với tư cách là đối tượng cư trú thuế tại Bồ Đào Nha với Cơ quan Hải quan và Thuế Bồ Đào Nha (Autoridade Tributária e Aduaneira).

– Tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp đủ điều kiện: Chương trình NHR được thiết kế chủ yếu để thu hút các chuyên gia, nhà đầu tư và cá nhân có thu nhập cao đến Bồ Đào Nha. Các hoạt động nghề nghiệp đủ điều kiện bao gồm một số hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ chuyên nghiệp, hoạt động khoa học, thu nhập từ sở hữu trí tuệ và các hoạt động có giá trị gia tăng cao hoặc công nghệ cao.

– Đủ tiêu chuẩn là chuyên gia có giá trị gia tăng cao: Để đủ điều kiện trở thành chuyên gia có giá trị gia tăng cao, các cá nhân phải có kiến thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm chuyên môn không có sẵn ở Bồ Đào Nha và góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước .

– Đáp ứng các nghĩa vụ thuế bắt buộc: Những người tham gia chương trình NHR phải thực hiện nghĩa vụ thuế của mình ở Bồ Đào Nha theo các quy tắc và quy định của chương trình.

Ưu điểm của chương trình

– Lợi ích về thuế: Một trong những lợi ích chính của chương trình Cư trú Không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha là những lợi ích đáng kể về thuế mà chương trình này mang lại. Theo chương trình này, các cá nhân trở thành cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha sẽ được hưởng mức thuế thu nhập cố định là 20% đối với hầu hết các loại thu nhập từ nước ngoài trong thời gian 10 năm. Điều này có thể dẫn đến tiết kiệm thuế đáng kể, đặc biệt đối với những cá nhân có thu nhập cao hoặc tài sản đáng kể.

– Miễn đối với một số thu nhập nước ngoài nhất định: Những người tham gia chương trình NHR ở Bồ Đào Nha cũng được miễn thuế đối với một số loại thu nhập nước ngoài nhất định, chẳng hạn như lương hưu, cổ tức, lãi vốn và thu nhập cho thuê từ nước ngoài. Điều này có thể góp phần hơn nữa vào việc giảm gánh nặng thuế tổng thể của họ.

– Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần toàn diện: Bồ Đào Nha có một mạng lưới rộng khắp các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với một số quốc gia, giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần đối với những cá nhân tham gia chương trình NHR. Điều này đảm bảo rằng các cá nhân không bị đánh thuế trên cùng một thu nhập ở cả Bồ Đào Nha và quốc gia xuất xứ của họ, giúp họ tăng hiệu quả về thuế.

– Vị trí địa lý chiến lược: Vị trí địa lý chiến lược của Bồ Đào Nha là một lợi thế khác của chương trình NHR. Nằm ở phía Tây Nam Châu Âu, nơi đây dễ dàng tiếp cận cả thị trường Châu Âu và quốc tế. Điều này có thể đặc biệt thuận lợi cho những cá nhân tham gia kinh doanh quốc tế hoặc những người muốn mở rộng mạng lưới nghề nghiệp của họ.

– Lối sống và chất lượng cuộc sống: Bồ Đào Nha nổi tiếng với chất lượng cuộc sống cao, khí hậu ôn hòa và cảnh quan đẹp. Chương trình NHR cho phép các cá nhân được hưởng những lợi ích này đồng thời tận dụng các lợi ích về thuế. Nó mang đến cơ hội cho các cá nhân trải nghiệm một lối sống thoải mái và thư thái, cũng như tiếp cận với hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe xuất sắc.

– Đa dạng hóa tài sản: Chương trình NHR ở Bồ Đào Nha cũng mang lại lợi ích trong việc đa dạng hóa tài sản và đầu tư của một người. Bằng cách trở thành cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha, các cá nhân có thể được hưởng lợi từ nền kinh tế ổn định, thị trường bất động sản hấp dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển. Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với những cá nhân muốn bảo vệ và phát triển sự giàu có của mình.

– Miễn thuế thừa kế hào phóng: Bồ Đào Nha đưa ra chính sách miễn thuế thừa kế hào phóng cho những người hưởng lợi từ chương trình NHR. Điều này có nghĩa là các cá nhân có thể chuyển tài sản của mình cho người thừa kế với mức thuế tối thiểu.

– Quyền cư trú trong khu vực Schengen: Một ưu điểm khác của chương trình NHR ở Bồ Đào Nha là nó cung cấp cho các cá nhân quyền cư trú trong khu vực Schengen. Điều này cho phép đi lại dễ dàng cũng như khả năng cư trú và làm việc ở các quốc gia Schengen khác mà không cần yêu cầu thị thực bổ sung.

Nhược điểm của chương trình

Mặc dù chương trình Cư trú không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha mang lại một số lợi thế nhưng cũng có một số nhược điểm liên quan đến nó như:

– Khả năng đủ điều kiện có giới hạn: Không phải ai cũng có thể tham gia chương trình NHR ở Bồ Đào Nha. Nó được thiết kế chủ yếu cho các cá nhân có giá trị ròng cao, các chuyên gia lành nghề và người nghỉ hưu. Do đó, những cá nhân không phù hợp với các loại này có thể không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

– Lợi ích về thuế không chắc chắn: Chương trình NHR mang lại lợi ích đáng kể về thuế trong thời gian 10 năm, bao gồm miễn đối với một số thu nhập nước ngoài nhất định và giảm thuế suất đối với thu nhập đủ điều kiện ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, luôn có rủi ro là chính phủ có thể thay đổi các quy tắc và quy định trong tương lai, có khả năng làm giảm hoặc loại bỏ các lợi thế về thuế liên quan đến chương trình.

– Khả năng đánh thuế hai lần: Mặc dù chương trình NHR mang lại lợi thế về thuế ở Bồ Đào Nha nhưng nó không đảm bảo miễn trừ nghĩa vụ thuế ở các quốc gia khác. Điều này có thể dẫn đến việc các cá nhân phải chịu thuế ở cả Bồ Đào Nha và quê hương của họ, dẫn đến nguy cơ bị đánh thuế hai lần.

– Tác động đến phúc lợi an sinh xã hội: Việc tham gia chương trình NHR có thể ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện nhận phúc lợi an sinh xã hội của một cá nhân ở nước họ. Một số quốc gia có thể đình chỉ hoặc giảm bớt một số lợi ích nhất định, chẳng hạn như thanh toán chăm sóc sức khoẻ hoặc lương hưu, cho những cá nhân trở thành người không cư trú vì mục đích thuế. Điều cần thiết là phải xem xét khía cạnh này trước khi chọn chương trình NHR.

– Sự phụ thuộc vào chính sách tài khóa của Bồ Đào Nha: Chương trình NHR tuân theo chính sách tài chính của Bồ Đào Nha và chính sách này có thể thay đổi theo thời gian vì lý do kinh tế hoặc chính trị. Các chính phủ trong tương lai có thể sửa đổi hoặc thậm chí loại bỏ chương trình, điều này có thể ảnh hưởng đến những cá nhân đã được hưởng các phúc lợi của chương trình hoặc những người dự định thực hiện điều đó trong tương lai.

– Nhận thức của công chúng và những cân nhắc về đạo đức: Một số nhà phê bình cho rằng chương trình NHR thu hút những cá nhân giàu có bằng các ưu đãi về thuế có thể góp phần gây ra bất bình đẳng giàu nghèo và chênh lệch kinh tế xã hội. Có thể có những thách thức về nhận thức của công chúng liên quan đến việc sử dụng một chương trình chủ yếu nhắm vào các cá nhân có giá trị ròng cao.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tham gia

Để tham gia chương trình Cư trú không thường xuyên (NHR) tại Bồ Đào Nha, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Hộ chiếu: Cần có hộ chiếu hợp lệ để nộp đơn. Nên còn ít nhất hai năm trước ngày hết hạn.

Hộ Khẩu: Bạn cần cung cấp bằng chứng về địa chỉ hiện tại của mình. Điều này có thể ở dạng hóa đơn tiện ích, hợp đồng cho thuê hoặc tài liệu về quyền sở hữu tài sản.

Cư trú thuế: Bạn cần phải có giấy chứng nhận cư trú thuế từ cơ quan thuế ở nước bạn, xác nhận rằng bạn không phải là đối tượng cư trú thuế ở quốc gia đó. Tài liệu này rất cần thiết để đủ điều kiện tham gia chương trình NHR.

Lý lịch tư pháp: Cần có giấy chứng nhận lý lịch tư pháp từ nước bạn để chứng minh rằng bạn có lý lịch tư pháp trong sạch.

Bảo hiểm Y tế: Bạn cần xuất trình bằng chứng về bảo hiểm y tế hợp lệ chi trả cho bạn ở Bồ Đào Nha. Đây có thể là hợp đồng bảo hiểm y tế tư nhân hoặc Thẻ bảo hiểm y tế Châu Âu (EHIC) nếu bạn là công dân EU.

Bằng chứng về thu nhập: Bạn cần cung cấp bằng chứng về thu nhập từ các nguồn nước ngoài, chẳng hạn như việc làm, tư doanh hoặc lương hưu. Chúng có thể bao gồm phiếu lương, tờ khai thuế hoặc báo cáo ngân hàng.

Giấy tờ đầu tư: Nếu bạn định hưởng lợi từ việc miễn thuế liên quan đến một số khoản đầu tư nhất định, bạn có thể cần chuẩn bị các giấy tờ cụ thể liên quan đến những khoản đầu tư đó, chẳng hạn như giấy tờ mua bất động sản hoặc bằng chứng đầu tư vốn.

Sơ yếu lý lịch: Sơ yếu lý lịch (CV) chi tiết nêu bật nền tảng chuyên môn và trình độ chuyên môn của bạn có thể được yêu cầu như một phần của quy trình nộp đơn.

Giấy ủy quyền: Nên chỉ định người đại diện theo pháp luật hoặc luật sư để giải quyết quá trình nộp đơn. Giấy ủy quyền có thể cần thiết để cấp cho họ quyền hành động thay mặt bạn.

Tài liệu hỗ trợ khác: Các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc bằng chứng về trình độ học vấn, có thể được yêu cầu tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Các bước thực hiện để tham gia chương trình

1. Xác định tính đủ điều kiện: Kiểm tra xem bạn có đáp ứng các tiêu chí của chương trình NHR hay không. Điều này bao gồm việc không cư trú ở Bồ Đào Nha trong 5 năm qua, trở thành cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha và xem xét các loại thu nhập đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế.

2. Có được nơi cư trú thuế: Để trở thành cư dân nộp thuế ở Bồ Đào Nha, hãy dành ít nhất 183 ngày ở quốc gia này trong vòng một năm hoặc có nơi cư trú chính ở Bồ Đào Nha.

3. Đăng ký số NIF: Nhận mã số thuế Bồ Đào Nha (Número de Identificação Fiscal hoặc NIF) bằng cách đăng ký tại cơ quan thuế Bồ Đào Nha (Autoridade Tributária e Aduaneira). Điều này là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thuế ở Bồ Đào Nha.

4. Thu thập các tài liệu cần thiết: Thu thập tất cả các tài liệu cần thiết, bao gồm bằng chứng nhận dạng, bằng chứng cư trú và các tài liệu liên quan đến việc làm hoặc thu nhập.

5. Tham khảo ý kiến chuyên gia: Tìm kiếm hướng dẫn từ cố vấn thuế hoặc luật sư để hiểu ý nghĩa và lợi ích cụ thể về thuế của chương trình NHR vì hoàn cảnh cá nhân có thể khác nhau.

6. Gửi đơn: Nộp đơn đăng ký chương trình NHR với cơ quan thuế Bồ Đào Nha. Việc này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế.

7. Chờ đánh giá: Đợi cơ quan thuế xem xét đơn đăng ký của bạn và xác nhận bạn có đủ điều kiện để được hưởng trạng thái NHR hay không.

8. Thực hiện nghĩa vụ thuế: Sau khi được phê duyệt, hãy đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế của bạn ở Bồ Đào Nha theo quy định của NHR. Điều này có thể liên quan đến việc nộp thuế đối với thu nhập đủ điều kiện ở mức cố định giảm trong thời gian mười năm.

You may also like

Leave a Comment

HALO hoạt động chính trong các lĩnh vực như tư vấn du học, tư vấn định cư, đào tạo ngoại ngữ, xin Visa, cung cấp nhân sự chất lượng cho các tổ chức essay writing trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu.

Quan tâm nhiều

©2015 Halo Education. All Right Reserved. Designed and Developed by Du học HALO