Visa Khởi nghiệp Bồ Đào Nha

by HALO Education

Chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha, còn được gọi là “ARI – Autorização de Residência para Atividade de Investimento,” là một chương trình khuyến khích tinh thần kinh doanh và đầu tư nước ngoài vào nước này. Nó cung cấp một con đường cho các doanh nhân ngoài EU chuyển đến Bồ Đào Nha và thành lập hoặc tham gia một công ty khởi nghiệp.

Chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha là một sáng kiến nhằm thu hút các doanh nhân và công ty khởi nghiệp nước ngoài đến đất nước này. Nó cung cấp một môi trường hỗ trợ cho các dự án kinh doanh sáng tạo và có thể mở rộng, cho phép họ thành lập và phát triển hoạt động kinh doanh của mình ở Bồ Đào Nha.
Chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của đất nước nhằm định vị mình là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới. Bằng cách thu hút các doanh nhân và công ty khởi nghiệp tài năng, Bồ Đào Nha tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tiến bộ công nghệ.

– Để đủ điều kiện tham gia chương trình, các công ty khởi nghiệp phải có tính đổi mới, có tiềm năng tăng trưởng và quốc tế hóa nhanh chóng, đồng thời được hỗ trợ bởi một vườn ươm hoặc máy tăng tốc được công nhận trong nước hoặc quốc tế.

– Chương trình cung cấp cho các công ty khởi nghiệp khả năng tiếp cận hệ sinh thái sôi động gồm các vườn ươm, máy tăng tốc, không gian làm việc chung và các tổ chức hỗ trợ khác. Các tổ chức này cung cấp dịch vụ tư vấn, cơ hội kết nối, chương trình đào tạo và hỗ trợ cơ sở hạ tầng để giúp các công ty khởi nghiệp phát triển.

– Các công ty khởi nghiệp được phê duyệt và người sáng lập của họ nhận được giấy phép cư trú, cho phép họ ở lại và làm việc tại Bồ Đào Nha trong một năm. Giấy phép có thể được gia hạn thêm hai giai đoạn liên tiếp, mỗi giai đoạn hai năm, tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu nhất định.

– Chương trình nhằm mục đích cung cấp quy trình xét duyệt nhanh cho các đơn đăng ký, với một cơ quan được chỉ định chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các đơn đăng ký trong khung thời gian đã định.

–  Các công ty khởi nghiệp được nhận vào chương trình phải chứng minh tiềm năng tạo ra các mô hình kinh doanh có thể mở rộng và một số lượng đáng kể các công việc đủ tiêu chuẩn trong một khung thời gian cụ thể.

– Chương trình thúc đẩy khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế, cho phép các công ty khởi nghiệp đảm bảo nguồn đầu tư cần thiết để phát triển doanh nghiệp của họ.

– Chương trình khuyến khích các công ty khởi nghiệp tích cực tham gia vào hệ sinh thái địa phương, thúc đẩy sự hợp tác với các công ty trong nước và đóng góp vào sự phát triển và khả năng cạnh tranh của thị trường Bồ Đào Nha.

Quyền lợi của người sở hữu Visa Khỏi Nghiệp Bồ Đào Nha

Những người có thị thực khởi nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho Bồ Đào Nha, bao gồm tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao kiến thức, đa dạng văn hóa, đổi mới, cơ hội kết nối, doanh thu thuế và sự công nhận quốc tế. Họ góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và toàn diện, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

– Những người có thị thực khởi nghiệp đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Bồ Đào Nha bằng cách bắt đầu các hoạt động kinh doanh đổi mới và tạo việc làm. Họ mang đến những ý tưởng, kỹ năng và đầu tư mới, giúp kích thích hoạt động kinh tế và thúc đẩy tinh thần kinh doanh.

– Những người có thị thực khởi nghiệp thường thuê nhân tài địa phương làm việc trong công ty của họ, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và tạo cơ hội cho các chuyên gia lành nghề ở Bồ Đào Nha.

– Những người có thị thực khởi nghiệp thường có chuyên môn độc đáo trong lĩnh vực tương ứng của họ. Họ có thể chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình với các doanh nhân và người lao động địa phương, từ đó thúc đẩy chuyển giao kiến thức và phát triển nghề nghiệp.

– Những người có thị thực khởi nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mang đến Bồ Đào Nha những quan điểm, văn hóa và trải nghiệm đa dạng. Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm cơ cấu xã hội của đất nước mà còn góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu hóa và sôi động hơn.

– Những người có thị thực khởi nghiệp thường được thúc đẩy bởi sự đổi mới và sáng tạo. Họ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Bồ Đào Nha cả trong nước và quốc tế.

– Những người có thị thực khởi nghiệp thường kết nối với các doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành địa phương. Sự hợp tác này thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, dẫn đến sự tăng trưởng và phát triển hơn nữa.

– Các công ty khởi nghiệp thành công tạo ra doanh thu từ thuế cho chính phủ Bồ Đào Nha thông qua thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân viên và các loại thuế liên quan khác. Nguồn thu bổ sung này có thể được tái đầu tư vào các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng, mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân.

– Việc thu hút những người có thị thực khởi nghiệp đến Bồ Đào Nha sẽ nâng cao danh tiếng của đất nước như một trung tâm đổi mới và khởi nghiệp. Nó báo hiệu cho cộng đồng quốc tế rằng Bồ Đào Nha ủng hộ văn hóa khởi nghiệp và chào đón tài năng nước ngoài.

Điều kiện để tham gia chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha

Để tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Dự án kinh doanh đổi mới: Công ty khởi nghiệp phải có một dự án hoặc hoạt động kinh doanh đổi mới đại diện cho một thành phần đổi mới về công nghệ hoặc có thể mở rộng. Nó phải có khả năng tạo ra tối thiểu 10 việc làm mới đủ tiêu chuẩn hoặc đạt doanh thu ít nhất 325.000 Euro trong vòng 5 năm.

– Yêu cầu pháp lý: Công ty khởi nghiệp phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý đối với việc thực hiện hoạt động và không có khoản nợ nào với cơ quan an sinh xã hội, thuế hoặc lao động.

– Yêu cầu về quyền sở hữu và tài chính: Những người sáng lập công ty khởi nghiệp phải kiểm soát ít nhất 51% vốn cổ phần của công ty và có khả năng tiếp cận nguồn vốn từ một công ty đầu tư mạo hiểm trong nước hoặc nước ngoài được công nhận, công ty cổ phần tư nhân hoặc nhà đầu tư thiên thần.

– Chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc: Công ty khởi nghiệp phải là một phần của chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc được chính phủ Bồ Đào Nha chứng nhận.

– Đánh giá của Cơ quan có thẩm quyền: Dự án kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được cơ quan có thẩm quyền IAPMEI (Viện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và đổi mới) đánh giá để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí đặt ra trong Chương trình Visa khởi nghiệp.

– Cam kết ở lại Bồ Đào Nha: Những người sáng lập công ty khởi nghiệp phải cam kết cư trú tại Bồ Đào Nha và tích cực tham gia vào việc phát triển và quản lý dự án kinh doanh.

Ưu điểm chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha

Nhìn chung, Chương trình Visa Khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha mang đến cơ hội quý giá cho các doanh nhân tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp hỗ trợ, đơn giản hóa quy trình nhập cư, tiếp cận thị trường EU, tận dụng các ưu đãi tài chính và tận hưởng cuộc sống chất lượng cao.

– Tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động: Bồ Đào Nha có hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển, đặc biệt là ở các thành phố như Lisbon và Porto. Bằng cách tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp, các doanh nhân có quyền truy cập vào hệ sinh thái này và có thể hưởng lợi từ các cơ hội kết nối, cố vấn và hỗ trợ sẵn có.

– Quy trình nhập cư đơn giản hóa: Chương trình cung cấp quy trình đơn giản hóa cho các doanh nhân để có được giấy phép cư trú tại Bồ Đào Nha. Nó hợp lý hóa quy trình xin thị thực, giúp các công ty khởi nghiệp dễ dàng thu hút nhân tài quốc tế và thiết lập hoạt động kinh doanh của họ tại quốc gia này.

– Môi trường kinh doanh hỗ trợ: Bồ Đào Nha có môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp với nhiều chương trình hỗ trợ và ưu đãi khác nhau. Thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp, các doanh nhân có thể tiếp cận các hệ thống hỗ trợ và hưởng lợi từ các nguồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp của họ tăng trưởng và phát triển.

– Tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu (EU): Bồ Đào Nha là thành viên của EU, điều này cho phép các công ty khởi nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu rộng lớn hơn một cách dễ dàng. Bằng cách thành lập doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha, các doanh nhân có thể tận dụng thị trường chung của EU và hưởng lợi từ sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và vốn trong EU.

– Các ưu đãi tài chính và cơ hội tài trợ: Chính phủ Bồ Đào Nha đưa ra các ưu đãi tài chính và cơ hội tài trợ cho các công ty khởi nghiệp. Bằng cách tham gia Chương trình Visa Khởi nghiệp, các doanh nhân có thể tiếp cận các ưu đãi này và đảm bảo nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của họ, điều này có thể rất quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển khởi nghiệp.

– Chất lượng cuộc sống: Bồ Đào Nha mang đến cuộc sống chất lượng cao, khí hậu dễ chịu, chi phí sinh hoạt phải chăng và nền văn hóa địa phương thân thiện. Vẻ đẹp tự nhiên và các điểm tham quan lịch sử của đất nước góp phần biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nhân muốn thành lập công ty khởi nghiệp và tận hưởng cuộc sống chất lượng tốt.

Nhược điểm chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha

Mặc dù Chương trình Visa Khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha mang lại một số lợi ích cho các doanh nhân nhưng cũng có một số nhược điểm liên quan:

– Yêu cầu nghiêm ngặt: Chương trình có các tiêu chí đủ điều kiện nghiêm ngặt có thể gây khó khăn cho các công ty khởi nghiệp để đáp ứng. Ví dụ: các công ty khởi nghiệp được yêu cầu trình bày một kế hoạch kinh doanh được một nhóm chuyên gia cho là sáng tạo và có thể mở rộng. Điều này có thể gây khó khăn cho một số công ty khởi nghiệp để đủ điều kiện tham gia chương trình.

– Nguồn tài trợ hạn chế: Mặc dù chương trình cung cấp khả năng tiếp cận mạng lưới các nhà đầu tư nhưng số tiền tài trợ sẵn có có thể không đủ cho tất cả các công ty khởi nghiệp. Điều này có thể hạn chế nguồn tài chính sẵn có cho các doanh nhân và cản trở cơ hội phát triển của họ.

– Rào cản ngôn ngữ: Bồ Đào Nha không được biết đến rộng rãi về trình độ tiếng Anh và điều này có thể đặt ra thách thức cho các doanh nhân quốc tế, những người có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các bên liên quan và khách hàng địa phương. Rào cản ngôn ngữ này có thể hạn chế khả năng tiếp cận thị trường và cản trở sự phát triển kinh doanh.

– Giới hạn về địa lý: Chương trình khuyến khích các công ty khởi nghiệp thiết lập cơ sở hoạt động tại Bồ Đào Nha, nơi có thể không phù hợp với tất cả các doanh nhân. Một số công ty khởi nghiệp có thể thích khám phá các cơ hội ở các quốc gia hoặc khu vực khác phù hợp hơn với thị trường hoặc ngành mục tiêu của họ.

– Sự khác biệt về văn hóa: Hoạt động trong một môi trường văn hóa khác có thể đặt ra những thách thức về mặt hiểu biết các thông lệ, chuẩn mực và nghi thức kinh doanh địa phương. Điều này có thể ảnh hưởng đến mạng lưới, quan hệ đối tác và hoạt động kinh doanh tổng thể.

– Những thách thức về tái định cư: Các doanh nhân muốn tận dụng Chương trình Visa Khởi nghiệp phải sẵn sàng chuyển đến Bồ Đào Nha. Điều này có thể đòi hỏi họ phải rời bỏ cuộc sống cá nhân và có khả năng phải đối mặt với các vấn đề về điều chỉnh như rào cản ngôn ngữ, tìm nhà ở phù hợp và định cư ở một quốc gia mới.

– Thời hạn giấy phép cư trú có giới hạn: Chương trình ban đầu cấp giấy phép cư trú trong một năm, điều này có thể không cung cấp đủ thời gian cho các công ty khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp và cho thấy những tiến bộ đáng kể. Việc gia hạn hoặc chuyển sang loại thị thực khác có thể phức tạp và tốn thời gian.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tham gia chương trình

Để tham gia chương trình thị thực khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha, bạn sẽ cần cung cấp một số tài liệu nhất định. Dưới đây là danh sách các tài liệu phổ biến được yêu cầu:

– Hộ chiếu hợp lệ: Hộ chiếu hợp lệ là điều cần thiết cho bất kỳ đơn xin thị thực nào.

– Bằng chứng về chỗ ở: Bạn cần cung cấp bằng chứng về chỗ ở cho thời gian lưu trú tại Bồ Đào Nha. Điều này có thể bao gồm hợp đồng cho thuê hoặc thư mời từ chủ nhà.

– Kế hoạch kinh doanh: Bạn phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chi tiết nêu rõ ý tưởng khởi nghiệp của mình, tiềm năng thị trường, dự báo doanh thu và các bước bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu của mình.

– Nguồn tài chính: Bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn có các nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ bản thân và công ty khởi nghiệp của mình trong thời gian ở Bồ Đào Nha. Điều này có thể bao gồm báo cáo ngân hàng, bằng chứng thu nhập hoặc báo cáo từ nhà đầu tư.

– Bằng chứng về các hoạt động khởi nghiệp: Bạn nên cung cấp bằng chứng về các hoạt động khởi nghiệp của mình, chẳng hạn như mô tả về sản phẩm/dịch vụ, nghiên cứu thị trường và mọi tiến bộ đạt được trong quá trình khởi nghiệp kinh doanh. Điều này có thể bao gồm bản giới thiệu sản phẩm, nguyên mẫu sản phẩm hoặc phiên bản beta của phần mềm của bạn.

– Trình độ chuyên môn: Nếu có, bạn nên cung cấp tài liệu để chứng minh trình độ chuyên môn hoặc chuyên môn của mình trong lĩnh vực bạn đã chọn. Điều này có thể bao gồm bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm làm việc.

– Bảo hiểm y tế: Bắt buộc phải có bảo hiểm y tế hợp lệ trong thời gian bạn ở Bồ Đào Nha. Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế chi trả cho toàn bộ thời gian lưu trú của bạn.

– Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp: Bạn có thể được yêu cầu nộp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp từ nước bạn hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi bạn đã cư trú trong một thời gian nhất định. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn không có tiền án tiền sự có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

– Bằng chứng chấp nhận khởi nghiệp: Nếu công ty khởi nghiệp của bạn đã được chấp nhận tham gia chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc khởi nghiệp được công nhận ở Bồ Đào Nha, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu chứng minh sự chấp nhận của mình.

– Trình độ ngôn ngữ: Mặc dù không phải lúc nào cũng được yêu cầu, nhưng việc có trình độ tiếng Bồ Đào Nha cơ bản có thể là một lợi thế. Bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về trình độ ngôn ngữ thông qua bài kiểm tra hoặc chứng nhận ngôn ngữ.

Quy trình thực hiện xin visa khỏi nghiệp Bồ Đào Nha

Để tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha, đây là các bước bạn có thể thực hiện:

1. Nghiên cứu và tìm hiểu Chương trình Visa Khởi nghiệp: Làm quen với các tiêu chí, yêu cầu và lợi ích của chương trình. Truy cập trang web chính thức của chương trình hoặc liên hệ với các cơ quan có liên quan để biết thông tin chi tiết.

2. Phát triển ý tưởng kinh doanh sáng tạo: Tạo một kế hoạch kinh doanh toàn diện thể hiện ý tưởng đổi mới của bạn, tiềm năng thị trường của ý tưởng đó và cách ý tưởng đó giải quyết một vấn đề hoặc nhu cầu cụ thể. Tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia nếu cần thiết.

3. Tìm tổ chức hỗ trợ: Kết nối với vườn ươm, tổ chức tăng tốc hoặc tổ chức đủ điều kiện khác ở Bồ Đào Nha đã đăng ký với Chương trình Visa Khởi nghiệp. Tổ chức này phải sẵn sàng hỗ trợ và chứng thực ý tưởng kinh doanh của bạn.

4. Đăng ký chương trình vườn ươm/tăng tốc: Gửi kế hoạch kinh doanh và đơn đăng ký của bạn tới đơn vị hỗ trợ đã chọn, chứng minh lý do họ nên hỗ trợ công ty khởi nghiệp của bạn. Họ sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn và tiến hành phỏng vấn để đánh giá xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình vườn ươm/tăng tốc của họ hay không.

5. Nhận được sự chứng thực từ tổ chức: Nếu đơn đăng ký của bạn thành công, tổ chức hỗ trợ sẽ cấp thư chứng thực xác nhận việc bạn tham gia vào chương trình của họ và khả năng đủ điều kiện nhận Visa Khởi nghiệp của bạn.

6. Đăng ký Visa Khởi nghiệp: Với sự chứng thực từ tổ chức hỗ trợ, giờ đây bạn có thể đăng ký Chương trình Visa Khởi nghiệp thông qua SEF (Dịch vụ Biên giới và Nhập cư Bồ Đào Nha). Điền vào mẫu đơn, đính kèm các tài liệu cần thiết và nộp phí đăng ký.

7. Tham dự và hoàn thành chương trình ươm tạo/tăng tốc: Sau khi đơn xin thị thực của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thị thực một năm để cư trú tại Bồ Đào Nha. Trong giai đoạn này, bạn sẽ cần tích cực tham gia vào chương trình ươm tạo/tăng tốc và phát triển công ty khởi nghiệp của mình.

8. Đáp ứng các yêu cầu của chương trình: Trong suốt thời gian ươm tạo, hãy đáp ứng các mốc quan trọng và yêu cầu của chương trình, chẳng hạn như tham dự các buổi cố vấn, sự kiện kết nối mạng và báo cáo về tiến trình của bạn.

9. Yêu cầu giấy phép cư trú: Đến cuối thời gian ươm tạo, bạn có thể yêu cầu giấy phép cư trú để kinh doanh, điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục phát triển và vận hành công ty khởi nghiệp của mình ở Bồ Đào Nha.

10. Duy trì sự tuân thủ: Đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý và tài chính với tư cách là một doanh nhân ở Bồ Đào Nha, chẳng hạn như đăng ký kinh doanh, xin các giấy phép cần thiết và đóng thuế.

You may also like

Leave a Comment

HALO hoạt động chính trong các lĩnh vực như tư vấn du học, tư vấn định cư, đào tạo ngoại ngữ, xin Visa, cung cấp nhân sự chất lượng cho các tổ chức essay writing trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu.

Quan tâm nhiều

©2015 Halo Education. All Right Reserved. Designed and Developed by Du học HALO