», Học tiếng Hàn Online, Tiếng Hàn Quốc»Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất

Nhờ quan hệ song phương giữa hai nước Việt – Hàn mà hiện nay tiếng Hàn đang ngày một một trở nên thịnh hành ở nước ta. Dưới đây là bài viết chia sẻ về cách dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn cho những bạn quan tâm và các bạn mới học tiếng Hàn tham khảo.

Bài viết nổi bật:

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất.

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất

Họ và tên trong tiếng Việt khá là phong phú và đa dạng so với tiếng Hàn nên có một số tên sẽ không có trong bài viết. Dưới đây chỉ liệt kê những họ và tên phổ biến trong tiếng Việt. Nếu các bạn biết về những cái tên khác thì hãy bổ sung vào phần bình luận dưới trang web để bài dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn được bổ sung đầy đủ và chính xác nhất.

Họ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn

 • Trần: 진 – Jin
 • Nguyễn: 원 – Won
 • Lê: 려 – Ryeo
 • Võ, Vũ: 우 – Woo
 • Vương: 왕 – Wang
 • Phạm: 범 – Beom
 • Lý: 이 – Lee
 • Trương: 장 – Jang
 • Hồ: 호 – Ho
 • Dương: 양- Yang
 • Hoàng/Huỳnh: 황 – Hwang
 • Phan: 반 –  Ban
 • Đỗ/Đào: 도 – Do
 • Trịnh/ Đinh/Trình: 정 – Jeong
 • Cao: 고 – Ko(Go)
 • Đàm: 담 – Dam

Tên đệm và tên từ tiếng Việt sang tiếng Hàn

 • An: Ahn (안)
 • Anh, Ánh: Yeong (영)
 • Bách: Baek/ Park (박)
 • Bảo: Bo (보)
 • Bích: Pyeong (평)
 • Bùi: Bae (배)
 • Cẩm: Geum/ Keum (금)
 • Cao: Ko/ Go (고)
 • Châu, Chu: Joo (주)
 • Chung: Jong(종)
 • Cung: Gung/ Kung (궁)
 • Cường, Cương: Kang (강)
 • Đại: Dae (대)
 • Đàm: Dam (담)
 • Đạt: Dal (달)
 • Diệp: Yeop (옆)
 • Điệp: Deop (덮)
 • Đoàn: Dan (단)
 • Đông, Đồng: Dong (동)
 • Đức: Deok (덕)
 • Dũng: Yong (용)
 • Dương: Yang (양)
 • Duy: Doo (두)
 • Giang, Khánh, Khang, Khương: Kang (강)
 • Hà, Hàn, Hán: Ha (하)
 • Hách: Hyeok (혁)
 • Hải: Hae (해)
 • Hân: Heun (흔)
 • Hạnh: Haeng (행)
 • Hạo, Hồ, Hào, Hảo: Ho (호)
 • Hiền, Huyền: Hyeon (현)
 • Hiếu: Hyo (효)
 • Hoa: Hwa (화)
 • Hoài: Hoe (회)
 • Hoàng, Huỳnh: Hwang (황)
 • Hồng: Hong (홍)
 • Huế, Huệ: Hye (혜)
 • Hưng, Hằng: Heung (흥)
 • Huy: Hwi (회)
 • Hoàn: Hwan (환)
 • Khoa: Gwa (과)
 • Kiên: Gun (근)
 • Lan: Ran (란)
 • Lê, Lệ: Ryeo려)
 • Liên: Ryeon (련)
 • Liễu: Ryu (류)
 • Long: Yong (용)
 • Lý, Ly: Lee (리)
 • Mai: Mae (매)
 • Mạnh: Maeng (맹)
 • Mĩ, Mỹ, My: Mi (미)
 • Minh: Myung (뮹)
 • Nam: Nam (남)
 • Nga: Ah (아)
 • Ngân: Eun (은)
 • Ngọc: Ok (억)
 • Oanh: Aeng (앵)
 • Phong: Pung/ Poong (풍)
 • Phùng: Bong (봉)
 • Phương: Bang (방)
 • Quân: Goon/ Kyoon (균)
 • Quang: Gwang (광)
 • Quốc: Gook (귝)
 • Quyên: Kyeon (견)
 • Sơn: San (산)
 • Thái: Tae (대)
 • Thăng, Thắng: Seung (승)
 • Thành, Thịnh: Seong (성)
 • Thảo: Cho (초)
 • Thủy: Si (시)
 • Tiến: Syeon (션)

Bổ sung thêm các tên để các bạn dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất:

Ái : Ae (애)

An: Ahn (안)

Anh, Ánh: Yeong (영)

B

Bách: Baek/ Park (박)

Bân: Bin(빈)

Bàng: Bang (방)

Bảo: Bo (보)

Bích: Pyeong (평)

Bùi: Bae (배)

C

Cam: Kaem(갬)

Cẩm: Geum/ Keum (금)

Căn: Geun (근)

Cao: Ko/ Go (고)

Cha: Cha (차)

Châu, Chu: Joo (주)

Chí: Ji (지)

Chung: Jong(종)

Kỳ, Kỷ, Cơ: Ki (기)

Cù: Ku/ Goo (구)

Cung: Gung/ Kung (궁)

Cường, Cương: Kang (강)

Cửu: Koo/ Goo (구)

D, Đ

Đắc: Deuk (득)

Đại: Dae (대)

Đàm: Dam (담)

Đăng, Đặng: Deung (등)

Đạo, Đào, Đỗ: Do (도)

Đạt: Dal (달)

Diên: Yeon (연)

Diệp: Yeop (옆)

Điệp: Deop (덮)

Doãn: Yoon (윤)

Đoàn: Dan (단)

Đông, Đồng: Dong (동)

Đức: Deok (덕)

Dũng: Yong (용)

Dương: Yang (양)

Duy: Doo (두)

G

Gia: Ga(가)

Giang, Khánh, Khang, Khương: Kang (강)

Giao: Yo (요)

H

Hà, Hàn, Hán: Ha (하)

Hách: Hyeok (혁)

Hải: Hae (해)

Hàm: Ham (함)

Hân: Heun (흔)

Hạnh: Haeng (행)

Hạo, Hồ, Hào, Hảo: Ho (호)

Hi, Hỷ: Hee (히)

Hiến: Heon (헌)

Hiền, Huyền: Hyeon (현)

Hiển: Hun (훈)

Hiếu: Hyo (효)

Hinh: Hyeong (형)

Hoa: Hwa (화)

Hoài: Hoe (회)

Hoan: Hoon (훈)

Hoàng, Huỳnh: Hwang (황)

Hồng: Hong (홍)

Hứa: Heo (허)

Húc: Wook (욱)

Huế, Huệ: Hye (혜)

Hưng, Hằng: Heung (흥)

Hương: Hyang (향)

Hường: Hyeong (형)

Hựu, Hữu: Yoo (유)

Huy: Hwi (회)

Hoàn: Hwan (환)

K

Khắc: Keuk (극)

Khải, Khởi: Kae/ Gae (개)

Khoa: Gwa (과)

Khổng: Gong/ Kong (공)

Khuê: Kyu (규)

Kiên: Gun (근)

Kiện: Geon (건)

Kiệt: Kyeol (결)

Kiều: Kyo (교)

Kim: Kim (김)

Kính, Kinh: Kyeong (경)

L

La: Na (나)

Lã, Lữ: Yeo (여)

Lại: Rae (래)

Lam: Ram람)

Lâm: Rim (림)

Lan: Ran (란)

Lạp: Ra (라)

Lê, Lệ: Ryeo려)

Liên: Ryeon (련)

Liễu: Ryu (류)

Lỗ: No (노)

Lợi: Ri (리)

Long: Yong (용)

Lục: Ryuk/ Yuk (육)

Lương: Ryang (량)

Lưu: Ryoo (류)

Lý, Ly: Lee (리)

M

Mã: Ma (마)

Mai: Mae (매)

Mẫn: Min (민)

Mạnh: Maeng (맹)

Mao: Mo (모)

Mậu: Moo (무)

Mĩ, Mỹ, My: Mi (미)

Miễn: Myun (뮨)

Minh: Myung (뮹)

N

Na: Na (나)

Nam: Nam (남)

Nga: Ah (아)

Ngân: Eun (은)

Nghệ: Ye (예)

Nghiêm: Yeom (염)

Ngộ: Oh (오)

Ngọc: Ok (억)

Nguyên, Nguyễn: Won (원)

Nguyệt: Wol (월)

Nhân: In (인)

Nhi: Yi (이)

Nhiếp: Sub (섶)

Như: Eu (으)

Ni: Ni (니)

Ninh: Nyeong (녕)

Nữ: Nyeo (녀)

O

Oanh: Aeng (앵)

P

Phát: Pal (팔)

Phạm: Beom (범)

Phan: Ban (반)

Phi: Bi (비)

Phong: Pung/ Poong (풍)

Phúc, Phước: Pook (푹)

Phùng: Bong (봉)

Phương: Bang (방)

Q

Quách: Kwak (곽)

Quân: Goon/ Kyoon (균)

Quang: Gwang (광)

Quốc: Gook (귝)

Quyên: Kyeon (견)

Quyền: Kwon (권)

S

Sắc: Se (새)

Sơn: San (산)

T

Tạ: Sa (사)

Tại, Tài, Trãi: Jae (재)

Tâm, Thẩm: Sim (심)

Tân, Bân: Bin빈)

Tấn, Tân: Sin (신)

Tín, Thân: Shin (신)

Thạch: Taek (땍)

Thái: Tae (대)

Thang: Sang (상)

Thăng, Thắng: Seung (승)

Thành, Thịnh: Seong (성)

Thanh, Trinh, Trịnh, Chính, Đình, Chinh: Jeong (정)

Thảo: Cho (초)

Thất: Chil (칠)

Thế: Se (새)

Thị: Yi (이)

Thích, Tích: Seok (석)

Thiên, Toàn: Cheon (천)

Thiện, Tiên: Seon (선)

Thiều: Seo (đọc là Sơ) (서)

Thôi: Choi(최)

Thời, Thủy, Thy: Si(시)

Thông, Thống: Jong (종)

Thu: Su(수)

Thư, Thùy, Thúy, Thụy: Seo (서)

Thừa: Seung (승)

Thuận: Soon (숭)

Thục: Sook/ Sil(실)

Thương: Shang (상)

Thủy: Si (시)

Tiến: Syeon (션)

Tiệp: Seob (섭)

Tiết: Seol (설)

Tô, Tiêu: So (소)

Tố: Sol (솔)

Tôn, Không: Son (손)

Tống: Song (숭)

Trà: Ja (자)

Trác: Tak (닥)

Trần, Trân, Trấn: Jin (진)

Trang, Trường: Jang (장)

Trí: Ji (지)

Trúc: Juk (즉)

Trương: Jang(장)

Tú: Soo (수)

Từ: Suk(숙)

Tuấn, Xuân: Joon/ Jun(준)

Tương: Sang(상)

Tuyên: Syeon (션)

Tuyết: Syeol (셜)

V

Vân: Woon (윤)

Văn: Moon/ Mun(문)

Vi, Vy: Wi (위)

Viêm: Yeom (염)

Việt: Meol (멀)

Võ, Vũ: Woo(우)

Vương: Wang (왕)

X

Xa: Ja (자)

Xương: Chang (장)

Y

Yến: Yeon (연)

Xem tên tiếng Hàn của bạn là gì thông qua ngày tháng năm sinh.

Qua bài viết dưới đây, Halo hy vọng các bạn có thể đọc được tên của mình để có một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn thật xuất sắc. Chúc các bạn thành công!

Bạn đang theo dõi bài viết:

 • Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc chính xác nhất

Tìm kiếm bài viết này với từ khóa:

 • dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn
 • dịch tên sang tiếng hàn
 • dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn quốc
 • dịch tên sang tiếng hàn chính xác nhất
 • dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn chuẩn
 • dịch tên sang tiếng hàn quốc
 • dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn theo nghĩa
 • dịch tên mình sang tiếng hàn
 • dịch tên việt sang tiếng hàn
 • dịch tên sang tiếng hàn chuẩn
 • dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn chính xác
 • dịch tên từ tiếng việt sang tiếng hàn quốc
 • dịch tên bạn sang tiếng hàn
 • dịch họ và tên sang tiếng hàn
 • dịch tên sang tiếng hàn chính xác
 • dịch tên sang tiếng hàn theo ngày sinh
 • phiên dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn
 • dịch tên mình sang tiếng hàn quốc
 • dịch tên ra tiếng hàn nè

 


Liên hệ với HALO GROUP nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế HALO – Trung tâm Tư vấn du học HALO

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 2 HÀ NỘI

 • Địa chỉ: Số 30 ngõ 12 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
 • Hotline: 0866.152.889
 • Hotline: 0979.366.563

 VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

 • Địa chỉ: 62, D4, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Tổng đài: 1900588819
 • Hotline: 0868588819

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NAM ĐỊNH

 • Lô 103, đường Nguyễn Khánh toàn, khu đô thị Bãi Viên, tp Nam Định
 • Hotline: 0917.048.368

Bình luận bằng Facebook

492 Bình luận.

 1. Hoa Đà 24/01/2019 at 20:19 - Trả lời

  구엔 티 탄 타오 nghĩa là j ạ

 2. Nguyễn Thị Thoa 14/01/2019 at 20:21 - Trả lời

  Nguyễn Thị Thoa viết như thế nào ach😅

 3. trần văn duy 06/01/2019 at 23:06 - Trả lời

  trần văn duy viết sao ak

 4. Nghi 05/11/2018 at 12:22 - Trả lời

  Trần Thị Uyển Nghi viết sao ạ??

 5. Hồng 26/10/2018 at 23:09 - Trả lời

  Lê Việt Hồng thì viết ntn vậy Ad???

 6. Lê Hoàng Trâm 26/10/2018 at 20:19 - Trả lời

  Lê Hoàng Trâm dịch ra tiếng hàn viết và đọc như thế nào ạ

 7. Như Ý 24/10/2018 at 19:28 - Trả lời

  Phạm Thị Như Ý,Thiên Sanh Quý là gì ạ

 8. Chanh 23/10/2018 at 21:48 - Trả lời

  Mai Trâm, Mai Kim Thoa, Đào Thuý Hoà dịch là gì ak ?

 9. hoa 21/10/2018 at 19:31 - Trả lời

  tên Dương Thị Hòa dịch sang tiếng hàn là gì vậy ạ ?

 10. Khanh chi 15/10/2018 at 13:07 - Trả lời

  Tên e là đinh khánh chi thì sang tiếng hàn là gì ạ

 11. PHÚ ĐIỀN 15/10/2018 at 07:18 - Trả lời

  Tên Điền dịch sang tiếng Hàn là sao v ạ?

 12. Thoại 11/10/2018 at 07:23 - Trả lời

  Lê thành thoại ghi s v ad

 13. Vân 10/10/2018 at 16:45 - Trả lời

  Cho em hỏi tên Lê Thanh Ngọc Cẩm Vân trong tiếng hàn là gì ạ

 14. Linh 07/10/2018 at 16:26 - Trả lời

  Tên Đoàn Mai Linh dịch sang tiếng hàn là j vậy ạ ?

 15. Yến Phạm 22/07/2018 at 17:57 - Trả lời

  Phạm Thu Yến là gì ạ

 16. Lê Thành Luân 22/07/2018 at 17:55 - Trả lời

  tên lê thành luân là gì ạ!

 17. Trân 21/07/2018 at 15:57 - Trả lời

  Tên ” Nguyễn Thị Huyền Trân ” viết thế nào 😊😊

 18. Khả Vy 18/03/2018 at 12:27 - Trả lời

  Tên “Trần Khả Vy ” dịch sang tiếng hàn thì như nào ạ và cách đọc sao ạ ??

 19. Le ngoc linh 16/03/2018 at 21:12 - Trả lời

  Cho mình hỏi Lê Ngọc Linh viết nnao ạ đọc nữa ạ

 20. viết ntn 15/03/2018 at 14:55 - Trả lời

  nguyễn thị tuyết hường

 21. Phương 14/03/2018 at 21:55 - Trả lời

  Dương Thị Minh Phương viết ntn vậy ạ

 22. Phiếm 13/03/2018 at 22:21 - Trả lời

  Hoài Phiếm viết sang tiếng hàn thế nào ạ?

 23. Nguyễn Nhật Anh 13/03/2018 at 20:28 - Trả lời

  Nguyễn Nhật Anh. viết + đọc sao vậy ad

 24. Trân 12/03/2018 at 11:35 - Trả lời

  trần ngọc trân viết ntn ạ

 25. Lê Thị Mỹ Xuyên 10/03/2018 at 22:05 - Trả lời

  Lê Thị Mỹ Xuyên viết ntn ạk

 26. Kha Nguyễn 09/03/2018 at 18:32 - Trả lời

  Cho hỏiTên Nguyễn Đức Kha viết bằng tiếng hàn sao vậy ad

 27. Nguyễn thế chức7 09/03/2018 at 18:04 - Trả lời

  Tên tôi theo tiếng hàn là j

 28. đỗ thị lan anh 09/03/2018 at 07:56 - Trả lời

  họ tống viết kiểu j ak

 29. bá 07/03/2018 at 22:37 - Trả lời

  vũ anh bá ạ ad dịch dùm

 30. PhuongKi 07/03/2018 at 20:56 - Trả lời

  Tên “nguyễn lan phương”viết ntn ạ?

 31. Pham Huy 07/03/2018 at 15:10 - Trả lời

  Tên PHẠM PHƯƠNG HUY viết thành tiếng Hàn là gì ạ ?

 32. Nguyễn Thị Kim Nhung 07/03/2018 at 12:08 - Trả lời

  Sao không có chữ Nhung vậy

 33. Lê Minh Cảnh 05/03/2018 at 22:39 - Trả lời

  Lê Minh Cảnh với Nguyễn Thị Kim Tiền dịch sao vậy

 34. Nguyễn Xuân Thanh Khoa 04/03/2018 at 16:17 - Trả lời

  Nguyễn Xuân Thanh Khoa viết trong tiếng Hàn là như thế nào?

 35. Phương Anh 04/03/2018 at 14:04 - Trả lời

  Phương Anh tên tiếng Hàn là gì ạ?

 36. Bằng 04/03/2018 at 13:43 - Trả lời

  Tên e là ĐOÀN TIẾN BẰNG viet như nao ạ a ad

 37. Bằng 04/03/2018 at 13:41 - Trả lời

  ĐOÀN TIẾN BẰNG

 38. nguyễn viết khương 03/03/2018 at 20:12 - Trả lời

  nguyễn viết khương

 39. Trần Thế Vinh 01/03/2018 at 12:18 - Trả lời

  Tên Vinh Đéooooo Có =))

 40. nguyễn vũ 28/02/2018 at 16:16 - Trả lời

  Nguyễn Văn Vũ viết sang tiếng hàn là j thế ad

 41. Nguyễn thị linh huệ 27/02/2018 at 13:26 - Trả lời

  Tên
  Nguyễn Thị Linh Huệ và Đặng Thị Trang
  Tiếng Hàn viết ntn ạ

 42. Trâm 27/02/2018 at 00:17 - Trả lời

  “Trần thị Bích Trâm” phiên dịch ra đọc ntn Ạ

 43. Nhã 25/02/2018 at 20:02 - Trả lời

  Tên , Nguyễn thị phương nhã viết như thuế nào ạ

 44. Lê thị tâm Đan 25/02/2018 at 14:00 - Trả lời

  Cho mình hỏi là Lê thị Tâm Đan dịch sang tiếng Hàn là như thế nào ak ? Mình cám ơn

 45. Lâm Như 24/02/2018 at 23:46 - Trả lời

  Huỳnh Triệu Minh viết như thế nào?

 46. Hải âu 23/02/2018 at 23:35 - Trả lời

  CHo e hỏi tên hồ hải âu dịch dang tiếng hàn là bì vâyj ban?

 47. Trần Thị Quỳnh Như 23/02/2018 at 19:56 - Trả lời

  Trần Thị Quỳnh Như viết sao ạ???

 48. Nguyễn đức trung 22/02/2018 at 21:13 - Trả lời

  Nguyễn đức trung sang tieng han la j vay

 49. Nguyễn đức trung 22/02/2018 at 20:58 - Trả lời

  tên NGUYỄN ĐỨC TRUNG dịch sang tiếng hàn là j vậy ad

 50. Trần Thuần Lương 22/02/2018 at 20:34 - Trả lời

  Tên Trần Thuần Lương viết sao ạ? Dịch sang chữ cái latinh dùm em

Bình luận

Khóa học mới

Liên hệ

Nhà 37 – Ngõ 10 - Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội

Phone: 0988.252.275

Mobile: 0971.836.827

Web: Halo.edu.vn

Bài viết mới