Du học Hàn Quốc – Trường đại học Hanyang Hàn Quốc

 1. Số sinh viên Việt Nam đang theo học: hệ đại học (16), hệ sau đại học (24), sinh viên trao đổi (3) , sinh viên học tiếng Hàn (24)
 2. Số lượng khoa: 4,470
 3. Đội ngũ nhân viên: 1,009

I. Các khoá học đại học Hanyang

Hệ đào tạo đại học – 2, 843 môn học 151 chuyên ngành, Hệ đào tạo sau đại học – 1,880 môn học 405 chuyên ngành

II. Điều kiện đăng ký học đại học Hanyang

 • Sinh viên đại học Sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài, có cha và mẹ đầu mang quốc tịch nước ngoài
 • Sinh viên chuyển tiếp: Sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài, có cha và mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài, đã hoàn thành ít nhất 2 năm của hệ đào tạo đại học, cao đẳng và có nguyện vọng chuyển tiếp năm thứ 3 của hệ đào tạo đại học của trường Đại học Hanyang.
 • Sinh viên đã theo học tại trường cao đẳng công lập phải tôtd nghiệp hoặc có trong danh sách dự kiến tốt nghiệp của trường đang theo học
 • Sinh viên theo học tại các trường cao đẳng không trực thuộc Bộ giáo dục không đủ điều kiên đăng kí chương trình chuyển tiếp.
 • Thạc sỹ và tiến sĩ: Sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài, có cha và mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài hoặc sinh viên quốc tế bao gồm cả người Hàn Quốc đang sinh sống tại nước ngoài, đã hoàn thành tất cả các chương trình đào tạo cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ đạ học ở các nước ngoài Hàn Quốc (yêu cầu bằng đại học cho chương trình đào tạo thạc sĩ, yêu cầu bằng cao học cho các chương trình đào tạo tiến sĩ).

➤ Trường đại học Bách Khoa Hàn Quốc

➤ Trường đại học Chung Ang Hàn Quốc

➤ Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

Trường đại học Hanyang nổi tiếng Hàn Quốc

Trường đại học Hanyang nổi tiếng Hàn Quốc

III. Thông tin ký túc xá 

1. Seoul

 • Số lượng phòng: 26
  • Loại: Phòng 4 người
  • Trang thiết bị, đồ dùng: Giường, ghế, giá sách, tủ cá nhân, phòng vệ sinh
 • Số lượng phòng: 82
  • Loại: Đơn
  • Trang thiết bị, đồ dùng: Giường, bàn, ghế, giá sách, tủ cá nhân, phòng vệ sinh

2. Erica

 • Số lượng phòng: 259.
  • Loại: Hai người.
  • Trang thiết bị, đồ dùng: Giường, bàn, ghế, giá sách, tủ cá nhân, phòng vệ sinh.
 • Số lượng phòng: 122.
  • Loại: Hai người.
  • Trang thiết bị, đồ dùng: Giường, bàn, ghế, giá sách, tủ cá nhân, phòng vệ sinh.
 • Số lượng: 253.
  • Loại: Hai người.
  • Trang thiết bị, đồ dùng: Giường, bàn, ghế, giá sách, tủ cá nhân, phòng vệ sinh.

IV. Học bổng của trường đại học Hanyang Hàn Quốc

1. Hệ đào tạo đại học

a. Chương trình học bổng quốc tế Hanyang (HISP), miễn 100%, 70% hoặc 50% học phí

 • Đối tượng: Điểm trung bình chung tích luỹ GPA tại trường đã học trước đó phải đạt từ 80 điểm trở lên sau khi quy đổi ra thang điểm 100.
 • Chi tiết học bổng:
  • Thời gian nhập học bổng: 8 học kì ( đối với hệ đại học) hoặc 4 học kì ( đối với hệ sau đại học).
  • Hệ đại học: 8 học kì đối với sinh viên năm nhất / 4 học kì đối với sinh viên chuyển tiếp.
  • Hệ sau đại học: 4 học kì đối với chương trình đào tạo thạc sĩ / 8 học kì đối với chương trình đào tạo tiến sĩ bao gồm thời gian viết luận văn.

b. Học bổng quốc tế dành cho sinh viên xuất sắc (HIEA), giảm 70% , 50% hoặc 30% học phí.

 • Đối tượng: Sinh viên có chứng chỉ TOPIK hợp lệ và được tối thiểu 3.0 điểm GPA trong học kì trước đó có thể nhận đươc học bổng trường Hanyang đi du học Hàn Quốc.
 • Chi tiết: Thời gian nhận học bổng: 1 học kì.

c. Học bổng Hanyang dành cho sinh viên có chứng chỉ ngôn ngữ.

Trường đại học Hanyang Hàn Quốc

Trường đại học Hanyang Hàn Quốc

2. Hệ đào tạo sau đại học.

a. Học bổng Hanyang dành hco sinh viên ngành kỹ thuật và khoa học: giảm 50% học phí và phí đăng kí nhập học.

 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế được nhận vào đào tạo sau đại học ngành kĩ thuật và khoa học, được giới thiệu bởi các giáo sư của trường Đại học Hanyang ( những sinh viên này không cần phải nộp giấy giới thiệu).
 • Chi tiết: yêu cầu: để tiếp tục nhận học bổng, sinh viên đang nhận học bổng phải đạt được tối thiểu 2.0 điểm GPA mỗi học kì.

b. Học bổng MBA dành cho sinh viên quốc tế: giảm 50% học phí

 • Sinh viên quốc tế được nhận vào chương trình đào tạo MBA của hệ đào tạo sau đại học
 • Chi tiết: Thời gian nhận học bổng: 4 kì

c. Học bổng bao gồm cả khoá học thạc sĩ và tiến sĩ đố với ngành kĩ thuật và khoa học: toàn bộ học phí

 • Chi tiết: Thời gian nhận học bổng: 6 kì
 • Yêu cầu: Để tiếp tục nhận học bổng, sinh viên đang nhận học bổng phải đạt được tối thiểu 3.75 điểm trung bình chung tích luỹ GPA mỗi học kỳ và có 2 hoặc 3 bài viết đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành SCI(E).

V. Liên hệ tuyển sinh

Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về trường đại học Hanyang Hàn Quốc vui lòng qua trực tiếp công ty du học HALO:

🎓 Công ty du học & Đào tạo ngoại ngữ HALO Education

🏢 Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà OCT 3A, Khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

☎ Điện thoại: 046 254 2237

📨 Email: [email protected]

🏠 Website: www.halo.edu.vn

Các bạn đang theo dõi bài viết: 

 • Trường đại học Hanyang Hàn Quốc