Từ vựng tiếng Anh với chủ đề chính trị

by HALO Education

Chắc hẳn gần đây bạn sẽ có chút quan tâm tới chính trị khi các báo liên tục đưa tin tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Việt Nam. Vậy bạn đã biết những từ vựng nào về chính trị? Hãy cùng Trung tâm tư vấn du học HALO tìm hiểu từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề chính trị dưới đây.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: chính trị

Từ vựng tiếng Anh chủ đề về chính trị sẽ giúp bạn nắm bắt được những thông tin chính trị của các nước trên thế giới.

Từ vựng tiếng Anh về chính trị

Socialism (n) /ˈsoʊʃəlɪzəm/: Chủ nghĩa xã hội

Capitalism (n) /ˈkæpɪtəlɪzəm/: Chủ nghĩa tư bản

Communism (n) /ˈkɑːmjunɪzəm/: Chủ nghĩa cộng sản

Country (n) /ˈkʌntri/: Nước, quốc gia

State (n) /steɪt/: Bang, chính quyền

Border (n) /ˈbɔːrdər/: Biên giới

Monarch (n) /ˈmɑːnɑːrk/: Quân chủ, vị quân chủ

President (n) /ˈprezɪdənt/: Tổng thống

Leader (n) /ˈliːdər/: Lãnh tụ, người chỉ đạo

Politician (n) /ˌpɑːləˈtɪʃn/: Nhà chính trị

Policy (n) /ˈpɑːləsi/: Chính sách

Political system (compound n)  /pəˈlɪtɪkl ˈsɪstəm/: Hệ thống chính trị

Party (n) /ˈpɑːrti/: Đảng

Democrat (n) /ˈdeməkræt/: Đảng Dân Chủ, người thuộc đảng Dân Chủ

Republican (n): /rɪˈpʌblɪkən/: Đảng Cộng Hòa, người thuộc Đảng Cộng Hòa

Government (n) /ˈɡʌvərnmənt/: Chính phủ

Governor (n) /ˈɡʌvərnər/: Thống đốc

Prime minister (compound n) /praɪm ˈmɪnɪstər/: Thủ tướng

Minister (n) /ˈmɪnɪstər/: Bộ trưởng

Ministry (n) /ˈmɪnɪstri/: Bộ

General (n) /ˈdʒenrəl/: Đại tướng

Ambassador (n) /æmˈbæsədər/: Đại sứ

Civil servant (compound n) /ˈsɪvl ˈsɜːrvənt/: Công chức

Diplomat (n) /ˈdɪpləmæt/: Nhà ngoại giao

Election (n) /ɪˈlekʃn/: Cuộc bầu cử, tuyển cử

Campaign (n) /kæmˈpeɪn/: Chiến dịch

Candidate (n) /ˈkændɪdeɪt/: Ứng cử viên

Citizen (n) /ˈsɪtɪzn/: Công dân

Federal (adj) /ˈfedərəl/: Liên bang

Còn rất nhiều từ vựng khác nữa, bạn có thể tham gia vào nhóm Tự học tiếng Anh để khám phá những nhóm từ vựng mới và trao đổi kiến thức. Đây cũng là một trong những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất.

Link Page: https://www.facebook.com/tuhoctienganhhalo/?ref=ts&fref=ts

Link Group: https://www.facebook.com/groups/217812571931598/?ref=ts&fref=ts

Nếu các bạn muốn học tiếng Anh theo phương pháp tốt, mới nhất hãy liên hệ với Trung tâm tư vấn du học HALO để được tư vấn cụ thể.


Bạn đang theo dõi bài viết: 

  • Từ vựng tiếng Anh về chính trị

You may also like

Leave a Comment

HALO hoạt động chính trong các lĩnh vực như tư vấn du học, tư vấn định cư, đào tạo ngoại ngữ, xin Visa, cung cấp nhân sự chất lượng cho các tổ chức essay writing trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu.

Quan tâm nhiều

©2015 Halo Education. All Right Reserved. Designed and Developed by Du học HALO